AOW-overbruggingspensioen

Wilt u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan krijgt u alleen pensioen en nog geen AOW-uitkering. U kunt uw pensioen tot uw AOW-leeftijd aanvullen met een AOW-overbruggingspensioen.

Dit kan met een bedrag uit uw pensioenkapitaal van maximaal € 26.316,96 bruto per jaar in 2024. Uw pensioen na de AOW-leeftijd wordt hierdoor lager. Wordt uw AOW-overbruggingspensioen hoger dan de maximale AOW-uitkering door indexatie? Dan ontvangt u een AOW-overbruggingspensioen dat gelijk is aan dit maximum.

Zelf rekenen met uw pensioen
Bij MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent.

MijnPensioen

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóór uw pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-datum) krijgt u meer informatie van ons.
  • Geef uw keuze minstens 2 maanden vóór uw pensioendatum via MijnPensioen aan ons door.
  • Gaat u eerder met pensioen? Dan geeft u deze keuze aan bij het aanvragen van uw pensioen.