Hoger of lager pensioen

U mag de hoogte van uw pensioenuitkering aanpassen. U begint bijvoorbeeld met een hogere pensioenuitkering en gaat verder met een lagere pensioenuitkering. Of andersom.

U kunt deze keuze maar één keer maken, als u volledig met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer aanpassen. De laagste pensioenuitkering moet minimaal gelijk zijn aan 75% van de hoogste uitkering.

Via MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent.

Naar MijnPensioen

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóór uw pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-ingang) krijgt u meer informatie van ons.
  • Geef uw keuze minstens 2 maanden vóór uw pensioendatum via MijnPensioen aan ons door.
  • Gaat u eerder met pensioen? Dan geeft u deze keuze aan bij het aanvragen van uw pensioen.