Arbeidsongeschiktheid

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt?
Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Misschien vullen wij die uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of en hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen.

Wat moet u verder weten?

  • Als uw situatie verandert kan dat gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Geef een verandering altijd aan ons door.
  • Heeft u prepensioen opgebouwd? Op 1 januari 2006 is uw prepensioen omgezet in een extra ouderdomspensioen. Bij arbeidsongeschiktheid op of na uw 62-jarige leeftijd wordt dit extra ouderdomspensioen omgezet naar prepensioen voor het arbeidsongeschikte deel en verrekend met uw inkomsten uit arbeidsongeschiktheid. Dit heet anticumulatie. Meer hierover leest u in onderstaande brochure over arbeidsongeschiktheid, extra ouderdomspensioen en anticumulatie.

Brochure