Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt?
Dan blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Misschien vullen wij die uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of en hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen.

Wat moet u verder weten?

  • Als uw situatie verandert kan dat gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Geef een verandering altijd aan ons door.
  • Heeft u prepensioen opgebouwd? Op 1 januari 2006 is uw prepensioen omgezet in een extra ouderdomspensioen. Bij arbeidsongeschiktheid op of na uw 62 jarige leeftijd wordt dit extra ouderdomspensioen omgezet naar prepensioen voor het arbeidsongeschikte deel en verrekend met uw inkomsten uit arbeidsongeschiktheid. Dit heet anticumulatie. Meer hierover leest u in onderstaande brochure over arbeidsongeschiktheid, extra ouderdomspensioen en anticumulatie.

Brochure