Eigen bijdrage pensioenpremie

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt zelf een deel van de premie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris.

Hogere of lagere eigen bijdrage
In onze pensioenregeling kiest u jaarlijks voor een eigen bijdrage van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Kiest u voor de hogere bijdrage van 5,5%? Dan bouwt u meer pensioenkapitaal op, maar krijgt u minder nettosalaris op uw rekening. Als u voor de eigen bijdrage van 3,5% kiest, geldt het omgekeerde.

Een korte uitleg over de eigen bijdrage voor de pensioenpremie

Onderstaande interactieve video licht de keuze eigen bijdrage toe in drie situaties
Bekijk ter inspiratie de verschillende situaties en overwegingen die Seyhan, Denise of Hans maken om te komen tot hun keuze.

 

Wat betekent deze keuze voor u?
Bekijk in het overzicht eigen bijdrage (pdf) hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is bij de keuze voor 3,5 en 5,5%, op basis van brutoloon en deeltijdpercentage. Bij Mijn pensioen plannen op MijnPensioen ziet u wat uw keuze betekent voor uw verwachte pensioeninkomen.

Wanneer maakt u een keuze?
Als u in dienst bent, maakt u deze keuze elk jaar in december. Uw werkgever informeert u hierover. Uw keuze gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Maakt u geen keuze, dan geldt de keuze van het voorafgaande jaar.

Was u vóór 1 januari 2023 in dienst en heeft u voor het jaar 2023 geen keuze gemaakt? Dan begint u in 2023 met de hogere eigen bijdrage van 5,5%. Komt u in dienst? Dan begint u met het premiepercentage dat uw werkgever heeft vastgesteld.

Eigen bijdrage aanpassen
Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.