Eigen bijdrage pensioenpremie

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt zelf een deel van de premie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris.

Hogere of lagere eigen bijdrage
In onze pensioenregeling kiest u jaarlijks voor een eigen bijdrage van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Kiest u voor de hogere bijdrage van 5,5%? Dan bouwt u meer pensioenkapitaal op, maar krijgt u minder nettosalaris op uw rekening. Als u voor de eigen bijdrage van 3,5% kiest, geldt het omgekeerde.

Wanneer maakt u een keuze?
Als u in dienst bent, maakt u deze keuze elk jaar in december. Uw werkgever informeert u hierover. Uw keuze gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Maakt u geen keuze, dan geldt de keuze van het voorafgaande jaar.

Was u vóór 1 januari 2023 in dienst en heeft u voor het jaar 2023 geen keuze gemaakt? Dan begint u in 2023 met de hogere eigen bijdrage van 5,5%. Komt u in dienst? Dan begint u met het premiepercentage dat uw werkgever heeft vastgesteld.

Eigen bijdrage aanpassen
Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.