Het pensioenstelsel

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Ook daarna is er een inkomen nodig.

Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft een AOW-pensioen. De AOW is een basispensioen. Via uw werkgever(s) krijgt u daarnaast aanvullend pensioen. U kunt ook zelf geld voor uw pensioen opzijzetten.

Deze 3 onderdelen samen vormen het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Wettelijke regelingen
Naast de AOW zijn er in Nederland regelingen als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet). De AOW en de Anw worden uitgevoerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank); de WIA en de WW door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).