Het pensioenstelsel

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Ook daarna is er een inkomen nodig.

Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft een AOW-pensioen. De AOW is een basispensioen. Via uw werkgever(s) krijgt u daarnaast aanvullend pensioen. U kunt ook zelf geld voor uw pensioen opzijzetten.

Deze 3 onderdelen samen vormen het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Wettelijke regelingen
Naast de AOW zijn er in Nederland regelingen als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet). De AOW en de Anw worden uitgevoerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank); de WIA en de WW door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).

Toekomstige veranderingen aan het pensioenstelsel
Wat is er op dit moment bekend over het nieuwe pensioenstelsel en welke informatie is voor u belangrijk om te weten? Op onze nieuwe pagina over het nieuwe pensioenstelsel vindt u de tot nu bekende informatie overzichtelijk bij elkaar. Ook hebben we veelgestelde vragen en antwoorden over het Pensioenakkoord voor u onder elkaar gezet.

Het Pensioenakkoord en uw pensioen

In de toekomst zullen we op deze pagina de kenmerken van de nieuwe regeling met u delen en zo goed mogelijk uitleggen. Ook informeren we u als er meer duidelijkheid is over de volgende stappen. En wat deze voor u gaan betekenen.