Inkoop van pensioen

Met het pensioenkapitaal dat u bij ons opbouwt, koopt u uiterlijk op uw 68e een pensioen in. Als u voor een stabiel pensioen kiest, begint u op uw 58e met de inkoop van pensioen.

Stabiel of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 wordt, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen gaat u na uw pensioendatum door met het beleggen van uw pensioen. Hiervoor gaat u naar een andere pensioenuitvoerder. U kunt u op uw 68e ook alsnog voor een stabiel pensioen kiezen. Voor een stabiel pensioen blijft u bij ons pensioenfonds.

Keuzemomenten
Kiest u op uw 58e voor een stabiel pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds? Dan is dit een definitieve keuze. Als u geen keuze doorgeeft, gaan we er ook vanuit dat u voor een stabiel pensioen kiest. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan kunt u uiterlijk op uw 68e alsnog voor een stabiel pensioen bij ons pensioenfonds kiezen. U koopt dan pensioen in tegen de factoren die dan gelden.

Inkoop van pensioen
In 10 jaar tijd kopen we met uw pensioenkapitaal telkens een deel van uw pensioen in. In het 1e jaar kopen we 1/10e deel van uw pensioen in, in 2e jaar 1/9 deel en zo verder. We gaan daarbij uit van uw leeftijd op 31 december van een jaar. Over de laatste 2 jaar kopen we het pensioen tegelijk in.

Uw leeftijd op 31 december van een jaar Deel van uw pensioenkapitaal
waarmee we in het volgende jaar
pensioen voor u inkopen
58 1/10
59 1/9
60 1/8
61 1/7
62 1/6
63 1/5
64 1/4
65 1/3
66 1/2
68 of eerdere
pensioendatum
1/1

Als u vóór uw 68e overlijdt
Overlijdt u terwijl u in dienst bent en al pensioen inkoopt? Als u een partner heeft, krijgt uw partner het partnerpensioen dat voor u verzekerd is. De inkoop van pensioen uit uw pensioenkapitaal stopt. Het pensioen dat voor u is ingekocht vervalt aan ons pensioenfonds.

Als u 68 jaar bent
Vlak voordat u met pensioen gaat, maakt u de laatste pensioenkeuzes. In het jaar dat u 68 wordt, is van uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen ingekocht. U kunt beide pensioenen onderling nog uitruilen.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds probeert het pensioen dat voor u is ingekocht jaarlijks op 1 juli aan te passen aan de prijzen (indexatie).

Afwijkende inkoop van pensioen

Gaat u eerder met pensioen, bijvoorbeeld als u 60 jaar bent? Als u 58 jaar bent kopen we dan 1/10e deel voor u in, als u 59 jaar bent 1/9e deel en als u 60 jaar bent de rest.

Wilt u uw pensioen uitstellen? Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Op de pensioenrichtleeftijd (68 jaar) zetten we (de rest van) uw pensioenkapitaal om in een pensioen (ouderdomspensioen en partnerpensioen). Dit pensioen gaat uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd in.

U maakt direct nadat u in dienst komt een keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons? Dan is dit een definitieve keuze. U koopt dan in het jaar daarop het deel in dat voor uw leeftijd geldt. Bent u bijvoorbeeld 59 jaar? Dan koopt u 1/9 deel van uw pensioen in. Als u 65 jaar bent, koopt u 1/3 deel van uw pensioen in.

Het pensioenkapitaal dat nog niet gebruikt is voor de inkoop van pensioen, blijft voor u staan. Hiervan wordt vanaf uw 58e een pensioen ingekocht. De ingekochte aanspraken op ouderdomspensioen blijven ook voor u staan. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is ook een partnerpensioen.