Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt. Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Uw eigen bijdrage aan de pensioenpremie is 5% van de pensioengrondslag. Uw werkgever houdt dit bedrag maandelijks in op uw brutosalaris. U ziet dit op uw salarisstrook.

Hoe bouwt u pensioen op?
Jaarlijks bouwt u een percentage ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag. Uw pensioenopbouw is in principe 2% per jaar, maar dit kan per jaar variëren. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend jaarsalaris (met op fulltime basis een maximum van € 101.745,- in 2019) minus de franchise.

Uw pensioengevend jaarsalaris is hetzelfde als uw vaste jaarsalaris: het salaris over 12 maanden, het vakantiegeld en de 13e maand. Het maximale pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis is € 101.745,- (2019). Over het employee benefit budget (EBB) bouwt u geen pensioen op.

Bij de berekening van uw pensioen houden we rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw inkomen, de franchise, bouwt u geen pensioen op. In 2019 is de franchise € 14.017,-.

Wat moet u verder weten?
Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Wat moet ik doen bij.