Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt. Bij Rabobank Pensioenfonds is de pensioenleeftijd 68 jaar. Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Hoe bouwt u pensioen op?
Jaarlijks bouwt u 1,7% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend jaarsalaris (tot een maximum) minus de franchise.

Uw pensioengevend jaarsalaris is hetzelfde als uw vaste jaarsalaris: het salaris over 12 maanden, het vakantiegeld en de 13e maand. Het maximale pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis is € 108.612,- (2022). Over het employee benefit budget (EBB) bouwt u geen pensioen op.

Bij de berekening van uw pensioen houden we rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw inkomen, de franchise, bouwt u geen pensioen op. In 2022 is de franchise € 14.802,-.

Uw eigen bijdrage aan de pensioenpremie is 3,5% van de pensioengrondslag. Uw werkgever houdt dit bedrag maandelijks in op uw bruto salaris. U ziet dit op uw salarisstrook.

Rekenvoorbeeld

Stel uw fulltime jaarsalaris is: € 54.802,-
Uw pensioengrondslag: € 54.802 - € 14.802 (franchise) = € 40.000,-
Pensioenopbouw in 2022: 1,7% x € 40.000 = € 680,- levenslang bruto per jaar.
   
Pensioenpremie werkgever: 31% x € 40.000 = € 12.400,-
Pensioenpremie medewerker: 3,5% x € 40.000 = € 1.400,-
Totale pensioenpremie: 34,5% x € 40.000 = € 13.800,- per jaar.

Wat moet u verder weten?
Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Wat moet ik doen bij.