Partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van ons pensioenfonds.

Woont u samen?
Dan zijn er wel voorwaarden.

Hoeveel is het partnerpensioen?

  • U overlijdt voordat u met pensioen gaat
    Uw partner krijgt ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd.
  • Uw partner is nog geen 68 jaar
    Naast partnerpensioen krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen totdat de AOW van uw partner ingaat. Dit bedraagt 21,8% van het partnerpensioen met een maximum van € 6.349,- (2022) per jaar.
  • U overlijdt na uw pensioendatum
    Uw partner krijgt ongeveer 70% van het ouderdomspensioen.

Wat moet u verder weten?