Pensioenleeftijd

Rabobank Pensioenfonds verhoogde de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018. Graag geven we u hierover uitleg.

Wanneer is de pensioenrichtleeftijd van ons pensioenfonds omhoog gegaan?
Per 1 januari 2018. Die was 67 jaar en is nu 68 jaar.

Waarom ging de pensioenrichtleeftijd omhoog?
Omdat we steeds langer leven verhoogde de overheid de AOW-leeftijd. Direct gevolg hiervan was dat de overheid ook de pensioenrichtleeftijd verhoogde, namelijk naar 68 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale wetgeving rondom pensioen.

Het is aan elk pensioenfonds afzonderlijk om te bepalen hoe hierop wordt ingespeeld. Bij Rabobank Pensioenfonds is dat gebeurd in nauw overleg met de sociale partners. We hadden de keuze uit 2 opties:

  1. We volgen de verhoging van de overheid en verschuiven de pensioeningangsleeftijd naar 68 jaar.
  2. We handhaven de pensioeningangsleeftijd op 67 jaar, maar verlagen het percentage van de pensioenopbouw.

Per saldo verschillen de 2 opties nauwelijks. Cao-partijen en het Rabobank Pensioenfonds kozen voor de 1e optie omdat die iets gunstiger uitvalt voor de deelnemer.

Wordt mijn pensioen hierdoor minder waard?
Het ouderdomspensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft gelijk in waarde. Uw opgebouwde pensioentegoed hebben we omgerekend naar de pensioenleeftijd van 68 jaar. Ieders pensioenaanspraak valt hierdoor hoger uit. Dat kunt u terugzien op het conversieoverzicht dat we u in het voorjaar van 2018 stuurden.

Vergelijkt u het pensioen dat u vanaf 1 januari 2018 opbouwt met het pensioen dat u in de jaren hiervoor opbouwde, dan valt dat lager uit. Niet het bedrag dat u opbouwt is lager, maar wel de waarde. Dat komt omdat het pensioen dat u opbouwt vanaf 1 januari 2018 een andere pensioendatum kent, namelijk een jaar later. Ruwweg komt het neer op een daling van 5%.

Het voor u opgebouwde partnerpensioen is niet veranderd. Werkt u nog bij de Rabobank dan is de uitkering bij overlijden zelfs iets hoger.

Wat zijn de gevolgen voor deelnemers die vlak voor hun pensioen staan?
Wilt u met pensioen gaan op het moment dat u uw eerste AOW ontvangt? In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat betekent dat u uw pensioenaanspraken eerder moet laten ingaan, tenzij u doorwerkt. Dus niet op 68 maar op 66 jaar en 4 maanden. Dat kunt u probleemloos regelen. Omdat u 66 jaar en 4 maanden bent en uw pensioen is omgerekend naar 68 jaar, haalt u uw pensioen 1 jaar en 8 maanden naar voren. Anders gezegd: u geniet 1 jaar en 8 maanden langer van uw pensioen. Dat kost geld. Door eerder met pensioen te gaan valt uw pensioenuitkering lager uit. Hoeveel precies? Dat kunt u eenvoudig uitrekenen via MijnPensioen.

Veel mensen denken dat ze voortaan pas op hun 68e met pensioen kunnen
Dat klopt niet. U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Wilt u al op uw 63e stoppen? Geen probleem. Maar let op: eerder met pensioen gaan kost wel geld. U smeert uw pensioeninkomen uit over een langere periode. Tegelijkertijd bouwt u minder pensioen op (en ontvangt u nog geen AOW-uitkering). Daardoor valt uw pensioenuitkering lager uit. Hoeveel lager kunt u eenvoudig zelf berekenen via MijnPensioen.

Hoe kan ik precies zien wat de gevolgen zijn van de keuzes die ik maak?
Vlak voordat u met pensioen gaat kunt u allerlei keuzes maken (deeltijdpensioen, eerder stoppen, langer doorwerken, enzovoort). Voordat u een keuze maakt, wilt u weten wat de gevolgen zijn. Dat berekent u eenvoudig via MijnPensioen.

Mensen die in het verleden bij de Rabobank werkten hebben in die tijd bij het Rabobank Pensioenfonds een pensioen opgebouwd. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar voor het Rabobank-pensioen voor deze mensen?
Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft gelijk in waarde. Uw opgebouwde pensioentegoed hebben we omgerekend naar een leeftijd van 68 jaar. U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Uw pensioen voor uw 68e in laten gaan is geen probleem. Maar let op: eerder met pensioen gaan kost wel geld. U smeert uw pensioeninkomen uit over een langere periode. Daardoor valt uw pensioenuitkering lager uit. Hoeveel lager en welke keuzes u nog meer hebt, kunt u eenvoudig zelf berekenen via MijnPensioen.

De AOW-leeftijd is in een paar jaar tijd enkele keren opgeschoven. Blijft dat zo doorgaan?
Dat hangt af van de levensverwachting. Worden we steeds ouder, dan blijft de pensioenleeftijd mee opschuiven. Dat is in de wet vastgelegd. Omdat er veel discussie over het verschuiven van de AOW-leeftijd was is er afgesproken dat het verhogen van de AOW-leeftijd minder snel wordt doorgevoerd.