Uw pensioen

In onze pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op en bent u verzekerd voor (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen.

Ouderdomspensioen
In de periode dat u in dienst bent, bouwt u een pensioenkapitaal op. Dit pensioenkapitaal gebruikt u later voor de omzetting naar ouderdomspensioen en partnerpensioen. U bouwt pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling. Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt zelf een eigen bijdrage van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever houdt dit bedrag maandelijks in op uw bruto salaris.

Bij de berekening van uw pensioen houden we rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over dit deel - de franchise - bouwt u geen pensioen op. In 2024 is de franchise € 17.545,-. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend jaarsalaris (tot een maximum) minus de franchise. Het maximum pensioengevend jaarsalaris is € 137.800 ,- (2024).

Partnerpensioen
U bent bij ons verzekerd voor een levenslang partnerpensioen. Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Het partnerpensioen is 1,313% van uw gemiddelde pensioengrondslag (2023) over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden. Uw partner krijgt daarnaast misschien ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat.

Gaat u uit dienst of gaat u met pensioen? Of heeft u een ex-partner? Dan is het partnerpensioen anders geregeld. Lees meer in het Pensioen 1-2-3.

Wezenpensioen
Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, krijgen uw kinderen wezenpensioen. Het wezenpensioen is voor elk kind 0,263% van uw jaarlijkse pensioengrondslag (2023) over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. Er zijn wel voorwaarden. Gaat u uit dienst? Dan is er voor uw kinderen geen wezenpensioen. Behalve wanneer er geen partner is. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Voor dit pensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor alle reglementen bij Downloads.