Vragen en antwoorden over PR2023

Wilt u meer weten over PR2023? Lees dan deze vragen en antwoorden.

Ik zie andere pensioenbedragen in MijnPensioen. Waarom is dat?
Vanaf 31 december 2022 geldt de nieuwe pensioenregeling PR2023. Uw pensioenbedragen op het portaal MijnPensioen zijn naar verwachting in februari 2023 volledig bijgewerkt.

Waarom komt er een nieuwe pensioenregeling?
De afspraken die Rabobank en de vakorganisaties in 2020 maakten over pensioen (als onderdeel van de cao) gelden tot eind 2022. Er waren dus nieuwe afspraken nodig. Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben hier in het voorjaar van 2022 afspraken over gemaakt als onderdeel van de Rabobank cao 2023-2024.

Voor wie wijzigt er iets met PR2023?
De regeling heeft gevolgen voor deelnemers die actief pensioen opbouwen na 31 december 2022. En dat zijn de werknemers die werken bij de Rabobank of bij een aan het pensioenfonds verbonden werkgever (DLL, BPD en Obvion). De tot 1 januari 2023 opgebouwde aanspraken veranderen nu niet. Dit geldt zowel voor huidige medewerkers als voor voormalige medewerkers en gepensioneerden.

Wat wijzigt er voor oud-medewerkers en gepensioneerden?
Bent u uit dienst en hebt u pensioen opgebouwd bij Rabobank Pensioenfonds? Of ontvangt u al een pensioen van Rabobank Pensioenfonds? Dan verandert uw pensioen nu niet.

Wat is het verschil tussen PR2023 en de huidige pensioenregeling?
De opzet van de nieuwe regeling is anders dan nu. Het wordt een zogenaamde premieregeling. Dit betekent dat de te verwachten pensioenuitkering niet meer op voorhand bepaald is. In de nieuwe regeling is de premie die werknemer en werkgever maandelijks inleggen, leidend voor de pensioenopbouw. Daarmee wordt pensioenkapitaal opgebouwd, waarmee u straks een pensioenuitkering aankoopt.

Wat is de rol van Rabobank Pensioenfonds?
Cao-partijen hebben PR2023 uitgewerkt. Aan Rabobank Pensioenfonds hebben zij gevraagd of wij de regeling kunnen uitvoeren. Wij beoordelen of de belangen van de verschillende groepen deelnemers evenwichtig zijn afgewogen. Ook beoordelen wij of de regeling uitvoerbaar is. Als Rabobank Pensioenfonds hierover in de 2e helft van november 2022 een positief besluit neemt, gaan wij de nieuwe regeling uitvoeren.

Hoe zit het met invaren?
De term invaren horen we vaak als het gaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Een betere omschrijving voor invaren is 'uw pensioen meeverhuizen'. En met verhuizen wordt dan bedoeld naar de nieuwe pensioenregeling volgens de Wtp. Dat is nu nog niet het geval. Eventuele afspraken over invaren worden daarom pas gemaakt op het moment dat we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling volgens de Wtp. Lees verder op de speciale pagina over de Wtp.

Wat betaal ik nu aan eigen bijdrage? En wat vanaf 2023?
Uw eigen bijdrage pensioen is nu 3,5%. Voor 2023 (en verder) hebben cao-partijen afgesproken dat 5,5% de standaard eigen bijdrage wordt. Als u voor 5,5% kiest bouwt u extra pensioen op. U kunt ook kiezen voor een eigen bijdrage van 3,5%.

Wat kan ik het beste kiezen, 3,5 of 5,5% eigen bijdrage?
Het niet mogelijk om een persoonlijk advies te geven, omdat uw keuze sterk afhankelijk is van uw persoonlijke omstandigheden. De toelichting op de persoonlijke situatie van Denise, Seyhan en Hans helpen u om een beeld te krijgen van mogelijke redenen waarom u zou kunnen kiezen voor 3,5% óf 5,5% eigen bijdrage. De rekentool geeft u inzicht in de financiële gevolgen voor uw situatie.

Wat als iemand lang afwezig is en zijn keuze niet kan doorgeven?
Alle medewerkers krijgen persoonlijk bericht van Rabobank Pensioenfonds. Wanneer een medewerker geen keuze maakt, wordt de standaardkeuze van 5,5% eigen bijdrage vastgelegd die cao-partijen hebben afgesproken.

Ik heb mijn keuze(s) al vastgelegd, maar wil deze wijzigen. Kan dit?
Voor Rabobank geldt dat u vóór 15 december 2022 een gemaakte keuze in Workday nog kan aanpassen. Dat doet u door op de openingspagina van Workday de mededeling (rechtsonderaan) te openen over het maken van uw keuzes. U kunt dan de stappen nogmaals doorlopen. Doe dit uiterlijk 15 december 2022. Na 15 december is uw keuze definitief en kunt u deze niet meer wijzigen. De keuze geldt voor heel 2023.

Werkt u voor een andere werkgever: ga bij uw HR-afdeling van uw werkgever of en hoe de keuze nog aangepast kan worden.

Heeft de keuze voor de eigen bijdrage pensioen effect op het nabestaandenpensioen?
De hoogte van het nabestaandenpensioen dat verzekerd is tijdens uw dienstverband is niet afhankelijk van de hoogte van uw eigen bijdrage pensioen. Het nabestaandenpensioen dat verzekerd is bij pensionering zal wel toenemen door de hogere eigen pensioenbijdrage. Bij een hogere eigen bijdrage bouwt u namelijk een hoger pensioenkapitaal op. Wanneer u van uw pensioenkapitaal pensioen inkoopt, koopt u namelijk (standaard) ook 70% nabestaandenpensioen in.

Wat gebeurt er met het pensioen dat u al hebt opgebouwd?
De tot 31 december 2022 opgebouwde aanspraken blijven in de huidige vorm ondergebracht bij het Rabobank Pensioenfonds. Ook het indexatiebeleid verandert niet. Pas wanneer de overgang naar het nieuwe landelijke pensioenstelsel gemaakt (met de Wet toekomst pensioenen) wordt, kan daar eventueel verandering in komen.

Waarom is bij mij de eigen bijdrage hoger dan het pensioenbedrag per maand?
Het kan zijn dat de eigen bijdrage hoger is dan het pensioenbedrag per maand. U investeert namelijk gedurende een aantal jaren (extra) premie, maar het pensioen wordt levenslang uitbetaald. Daarnaast wordt er, als u een partner hebt, bij overlijden ook een partnerpensioen uitgekeerd. Het kan dus zo zijn dat u bijvoorbeeld gedurende 10 jaar maandelijks een hoger bedrag inlegt en daar rendement op maakt, om vervolgens gedurende 20 jaar (of langer) een lager maandelijks bedrag uitbetaald te krijgen (met ook nog een dekking voor het partnerpensioen).