Vragen en antwoorden over PR2023

Wilt u meer weten over PR2023? Lees dan deze vragen en antwoorden.

Waarom kwam er een nieuwe pensioenregeling?
De afspraken die Rabobank en de vakorganisaties in 2020 maakten over pensioen (als onderdeel van de cao) golden tot eind 2022. Er waren dus nieuwe afspraken nodig. Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben hier in het voorjaar van 2022 afspraken over gemaakt als onderdeel van de Rabobank cao 2023-2024.

Voor wie wijzigt er iets met PR2023?
De regeling heeft gevolgen voor deelnemers die actief pensioen opbouwen na 31 december 2022. Dat zijn de werknemers die werken bij de Rabobank of bij een aan het pensioenfonds verbonden werkgever (DLL, BPD en Obvion). De tot 31 december 2022 opgebouwde aanspraken veranderen nu niet. Dit geldt zowel voor huidige medewerkers als voor voormalige medewerkers en gepensioneerden.

Wat wijzigt er voor oud-medewerkers en gepensioneerden?
Bent u uit dienst en hebt u pensioen opgebouwd bij Rabobank Pensioenfonds? Of ontvangt u al een pensioen van Rabobank Pensioenfonds? Dan verandert uw pensioen nu niet.

Wat is het verschil tussen PR2023 en PR2014?
De opzet van de huidige regeling is anders. PR2023 is een zogenaamde premieregeling. Dit betekent dat de te verwachten pensioenuitkering niet meer op voorhand bepaald is. In PR2023 is de premie die werknemer en werkgever maandelijks inleggen, leidend voor de pensioenopbouw.
Daarmee wordt pensioenkapitaal opgebouwd, waarmee u straks een pensioenuitkering aankoopt.

Wat is de rol van Rabobank Pensioenfonds?
Cao-partijen hebben PR2023 uitgewerkt. Aan Rabobank Pensioenfonds hebben zij gevraagd of wij de regeling kunnen uitvoeren. Rabobank Pensioenfonds heeft beoordeeld of de belangen van de verschillende groepen deelnemers evenwichtig zijn afgewogen en of de regeling uitvoerbaar was. Rabobank Pensioenfonds heeft beoordeeld dat dit zo was en voert de huidige pensioenregeling uit.

Hoe zit het met invaren?

De term invaren horen we vaak als het gaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Een betere omschrijving voor invaren is 'uw pensioen meeverhuizen'. En met verhuizen wordt dan bedoeld naar de nieuwe pensioenregeling volgens de Wtp. Dat is nu nog niet het geval. Eventuele afspraken over invaren worden daarom pas gemaakt op het moment dat we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling volgens de Wtp. Lees verder op de speciale pagina over de Wtp.

Wat betaal ik vanaf 2023 aan eigen bijdrage?
Voor 2023 (en verder) hebben cao-partijen afgesproken dat 5,5% de standaard eigen bijdrage wordt. Als u voor 5,5% kiest bouwt u extra pensioen op. U kunt ook kiezen voor een eigen bijdrage van 3,5%. In PR2014 was de eigen bijdrage 3,5%.

Wat kan ik het beste kiezen, 3,5 of 5,5% eigen bijdrage?
Het niet mogelijk om een persoonlijk advies te geven, omdat uw keuze sterk afhankelijk is van uw persoonlijke omstandigheden. Mijn pensioen plannen op MijnPensioen geeft u inzicht in de financiële gevolgen van de keuze voor 3,5% en 5,5%.

Hoe geef ik mijn keuze door?
Voor Rabobank kunt u uw keuze via Workday aanpassen. U dient dit voor het einde van het jaar te doen. 
Werkt u voor een andere werkgever? Vraag bij de HR-afdeling van uw werkgever hoe u uw keuze doorgeeft.

Heeft de keuze voor de eigen bijdrage pensioen effect op het nabestaandenpensioen?
De hoogte van het nabestaandenpensioen dat verzekerd is tijdens uw dienstverband is niet afhankelijk van de hoogte van uw eigen bijdrage pensioen. Het nabestaandenpensioen dat verzekerd is bij pensionering zal wel toenemen door de hogere eigen pensioenbijdrage. Bij een hogere eigen bijdrage bouwt u namelijk een hoger pensioenkapitaal op. Wanneer u van uw pensioenkapitaal pensioen inkoopt, koopt u namelijk (standaard) ook 70% nabestaandenpensioen in.

Wat gebeurt er met het pensioen dat u al hebt opgebouwd?
De tot 31 december 2022 opgebouwde aanspraken blijven in de huidige vorm ondergebracht bij het Rabobank Pensioenfonds. Ook het indexatiebeleid verandert niet. Pas wanneer de overgang naar het nieuwe landelijke pensioenstelsel gemaakt (met de Wet toekomst pensioenen) wordt, kan daar eventueel verandering in komen.

Waarom is bij mij de eigen bijdrage hoger dan het pensioenbedrag per maand?
Het kan zijn dat de eigen bijdrage hoger is dan het pensioenbedrag per maand. U investeert namelijk gedurende een aantal jaren (extra) premie, maar het pensioen wordt levenslang uitbetaald. Daarnaast wordt er, als u een partner hebt, bij overlijden ook een partnerpensioen uitgekeerd. Het kan dus zo zijn dat u bijvoorbeeld gedurende 10 jaar maandelijks een hoger bedrag inlegt en daar rendement op maakt, om vervolgens gedurende 20 jaar (of langer) een lager maandelijks bedrag uitbetaald te krijgen (met ook nog een dekking voor het partnerpensioen).