Wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen. We stellen daarbij wel voorwaarden.

Elk kind krijgt 14% van het ouderdomspensioen. Overlijdt u tijdens uw deelneming aan de pensioenregeling dan krijgt elk kind 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering pensioen bij ons zou opbouwen. Overlijdt uw partner ook? Dan verdubbelen we het wezenpensioen.