Beleggingsbeleid

Om in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in onder meer obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Het bestuur van het fonds bepaalt welk beleid daarbij wordt gevolgd.

Hierbij houdt het bestuur rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het fonds. Zo nodig past het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen aan. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in de 'Verklaring beleggingsbeginselen'. In het jaarverslag leest u meer over de resultaten van dit beleggingsbeleid.

Verantwoord beleggen
Het pensioenfonds stelt zich op als een betrokken aandeelhouder. Namens het pensioenfonds gaat Robeco actief in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale omstandigheden en milieubeleid. De uitgangspunten staan in het 'Beleid duurzaam beleggen'.

Steminstructies
Onderdeel van het corporate governancebeleid is het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het pensioenfonds aandelen heeft. Het stemgedrag bij het stemmen op aandelen wordt vastgelegd in kwartaal- en jaarrapportages. Het stembeleid is van toepassing op 100% van de aandelenportefeuille van het Rabobank Pensioenfonds.

U kunt onze steminstructies voor de aandelenfondsen AQR, AXA, Callisto, Numeric, PanAgora en Schroders via een online stemsysteem inzien:

  • via het zoekmenu vindt u per fonds de stemhistorie vanaf januari 2012
  • voor elke onderneming waar het Rabobank Pensioenfonds in belegt, kunt u zien hoe het pensioenfonds op de agendapunten van de aandeelhoudersvergadering heeft gestemd

Steminstructies bekijken

Beleggingsbeleid