Bestuur

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en voor een solide vermogens- en balansbeheer. Dat houdt onder andere in dat het bestuur:

  • het administratie- en communicatiebeleid rond de pensioenen bepaalt
  • controleert of de pensioenen juist en stipt worden uitgekeerd
  • de beleggingsstrategie afstemt op de pensioenverplichtingen van het fonds op de lange en korte termijn
  • het balans- en beleggingsbeleid bepaalt

Het bestuur van het fonds bestaat uit 11 bestuursleden; 3 leden namens de werkgever, 5 leden namens de werknemers en gepensioneerden, 2 onafhankelijke uitvoerende bestuursleden én een onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke voorzitter en de bestuursleden namens de werkgever, werknemers en gepensioneerden vormen het niet-uitvoerend bestuur.

Uit het bestuur zijn een Beleggings- en Balansbeheercommmissie, een Audit en Rislcommissie en commissie Klachten en Bezwaarschriften samengesteld.

Onafhankelijk voorzitter  
 Camps Theo Camps
Onafhankelijk Voorzitter
Uitvoerende bestuursleden  
 Walschots Bernard Walschots
 Berenst Thijs Berenst
Niet-uitvoerende bestuursleden  
 Baars Sjaak Jan Baars
Werknemersbestuurslid
 Beuken Nicole Beuken
Werkgeversbestuurslid
 Brendel Eric Brendel
Werknemersbestuurslid
 Damen-Evers Lilian Damen
Werkgeversbestuurslid
 De Hoon Antoon de Hoon
Pensioengerechtigd bestuurslid
 Mulder Frank Mulder
Werknemersbestuurslid
  Harry de Roo
Pensioengerechtigd bestuurslid
 Winterink Joop Winterink
Werkgeversbestuurslid