Communicatiebeleid

Het Rabobank Pensioenfonds wil alle doelgroepen van het pensioenfonds op een transparante, begrijpelijke en aansprekende wijze informeren over het onderwerp pensioen. Hoe het fonds dit doet, staat beschreven in het communicatiejaarplan.

Het Rabobank Pensioenfonds wil ook graag weten hoe deelnemers en pensioengerechtigden de informatie waarderen. Om dit te onderzoeken laat het fonds jaarlijks een deelnemersonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau en worden regelmatig paneldiscussies georganiseerd.

Wilt u meer weten over het communicatiebeleid van het fonds? Of wilt u deelnemen aan een paneldiscussie? Neem dan contact met ons op.