Wanneer kunt u post van ons verwachten?

Periodiek ontvangt u van ons informatie over uw pensioen. Hieronder ziet u een overzicht van welke informatie we versturen. U ontvangt de informatie alleen als deze voor uw situatie geldt. Zo ontvangt u alleen een welkomstbericht als u nieuw in dienst komt, niet als u al enige tijd in dienst bent.

Wat? Wanneer?
Jaarverslag Verschijnt in juni op de website van het pensioenfonds
Jaaropgave gepensioneerden Jaarlijks in februari
Uitkeringsspecificatie In januari en december en bij wijzigingen van uw netto pensioenuitkering.
Informatie voor gepensioneerden 2 keer per jaar: in januari en juli
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Vanaf mei en altijd voor 1 oktober

Pensioenoverzichten versturen wij op meerdere momenten in het jaar aan verschillende groepen deelnemers. Bent u niet meer in dienst bij de Rabobank? Dan ontvangt u eens per 5 jaar een overzicht.

Jaarlijkse verzendplanning

  • deelnemers in dienst van Rabobank in mei
  • deelnemers met pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid in juni
  • ex-partners in september
  • gepensioneerden met een pensioenuitkering in september
Regie (onze nieuwsbrief) Regie 4 keer per jaar aan deelnemers in dienst, deelnemers niet meer in dienst en aan gepensioneerden.
Pensioen1-2-3 / Welkomstbericht Binnen 3 maanden na indiensttreding.
Stopbericht (UPO einde deelneming) Binnen 2 maanden na verwerken van het einde van uw dienstverband.