Governance

In de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de Code pensioenfondsen staan regels voor de governance van pensioenfondsen.

Het Rabobank Pensioenfonds heeft een 'omgekeerd gemengd model'.

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerende bestuurders die voortkomen uit de geledingen van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er 2 onafhankelijke uitvoerende bestuurders die belast zijn met de uitvoering van het dagelijks beleid.

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Daarnaast heeft dit orgaan adviesrechten en enkele instemmingsrechten. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur legt dus verantwoording af aan degenen voor wie het pensioenvermogen door het fonds wordt beheerd en die de daarmee samenhangende risico’s dragen. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de niet-uitvoerende bestuurders.