Toezicht

Het Rabobank Pensioenfonds beheert het pensioenvermogen. Het pensioenfonds heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van u als (ex-)deelnemer of pensioengerechtigde. In de Pensioenwet zijn de regels voor bestuur, intern toezicht en verantwoording vastgelegd.

Het interne toezicht zorgt voor het kritisch beoordelen van (het bestuur van) het fonds. De niet-uitvoerende bestuurders voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van het bestuur en de uitvoerende bestuursleden. Zij rapporteren aan het bestuur.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) borgen het externe toezicht. DNB richt zich op de financiële zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook uitbetaald kunnen worden. De AFM houdt toezicht op de communicatie over de pensioenaanspraken.