Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van het Rabobank Pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland?
  Dan gelden er andere regels. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) opsturen.

Wat moet u verder weten?

 • Blijkt uit uw pensioenaanvraag dat u in het buitenland woont? Dan krijgt u van ons vooraf extra informatie over uw pensioenuitkering.
 • Over uw pensioen betaalt u belasting. Waar u die belasting betaalt - in Nederland of in het land waar u woont - hangt af van de afspraken tussen beide landen. Lees meer op website van de Belastingdienst.
 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23e* naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan via de mail of schriftelijk contact met ons op. Om uw verzoek in behandeling te nemen hebben wij een kopie van uw bankpas of een kopie van uw bankafschrift met de tenaamstelling nodig. Vermeld daarbij ook uw oude rekeningnummer.
 • Stuur ook een kopie van uw bankpas of een kopie van uw bankafschrift met daarop uw tenaamstelling mee.
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Minstens 2 keer per jaar krijgt u van ons een uitkeringsspecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen.
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag. We informeren u hierover jaarlijks in juli.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

 

*Betaaldata van uw pensioenuitkering in 2019

 

Januari woensdag 23 januari
Februari vrijdag 22 februari
Maart vrijdag 22 maart
April dinsdag 23 april
Mei donderdag 23 mei
Juni vrijdag 21 juni
Juli dinsdag 23 juli
Augustus vrijdag 23 augustus
September maandag 23 september
Oktober woensdag 23 oktober
November vrijdag 22 november
December vrijdag 20 december

Vanwege Kerstmis keren wij in december uit voor het laatste weekend voor Kerst. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het Rabobank Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie.