Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. De betaling van uw pensioen vindt plaats vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet 'meenemen' naar het buitenland.

Wat moet u doen?
U moet 1 keer per jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) opsturen. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  1. U krijgt van ons een formulier. We sturen dit naar het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
  2. Laat het formulier invullen door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris in het land waar u woont.
  3. Stuur het formulier met een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar ons pensioenfonds.
  4. Als alles in orde is, krijgt u van ons een bevestiging.

Wat moet u verder weten?

  • Blijkt uit uw pensioenaanvraag dat u in het buitenland woont? Dan krijgt u van ons vooraf extra informatie over uw pensioenuitkering.
  • Over uw pensioen betaalt u belasting. Waar u die belasting betaalt - in Nederland of in het land waar u woont - hangt af van de afspraken tussen beide landen. Lees meer op website van de belastingdienst.
  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
  • Het vakantiegeld is al in uw pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • Minstens 2 keer per jaar krijgt u van ons een uitkeringsspecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.