Scheiden

Bent u gepensioneerd en gaat u scheiden of uit elkaar? Dan moet u misschien ook afspraken maken over uw pensioen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
Dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel pensioen uit Bruto Flexioen of Netto Flexioen. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken.

Als u na uw pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht krijgen op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw ex-partner heeft misschien ook recht op bijzonder partnerpensioen dat u in een eerdere pensioenregeling bij ons opbouwde. U kunt samen afspreken dat uw partner afziet van dit bijzonder partnerpensioen.

Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering. Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen of een deel van het ouderdomspensioen. U hoeft niets te regelen.

Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op
Wilt u het pensioen verevenen? Of maakt u samen andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen? Geef dit binnen 2 jaar na scheiding aan ons door. Bij Scheiden leest u hoe u dit regelt.

We passen uw pensioenuitkering daarna aan op uw nieuwe situatie. Tot die tijd krijgt u een volledige pensioenuitkering en moet u deze eventueel onderling verdelen.

Samenwonen
Gaat u uit elkaar? Meld uw partner dan bij ons af. U regelt dit via MijnPensioen. Kies bij Formulieren voor Afmelden partner. U en uw partner moeten dit formulier beiden ondertekenen.

Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
Als u na uw pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht krijgen op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw ex-partner heeft misschien ook recht op bijzonder partnerpensioen dat u in een eerdere pensioenregeling bij ons opbouwde. U kunt samen afspreken dat uw partner afziet van dit bijzonder partnerpensioen. U geeft dit aan op het formulier Afmelden partner.

MijnPensioen

Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
Dan heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.