Herzieningsbeleid

Rabobank Pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen zo goed en actueel mogelijk vast te stellen. Toch kan het gebeuren dat we uw pensioen moeten aanpassen. Het kan gebeuren dat er nieuwe gegevens worden aangeleverd bij het pensioenfonds die met terugwerkende kracht effect hebben. We krijgen bijvoorbeeld maandelijks nieuwe gegevens van uw werkgever of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zodra we die informatie ontvangen, verwerken we die informatie en passen uw pensioen aan. Er kan ook een fout gemaakt zijn in onze administratie of communicatie.

We gaan uit van het pensioenreglement

De hoogte en de duur van uw pensioen worden bepaald door het pensioenreglement. Dat is dan ook het leidende uitgangspunt bij iedere vaststelling van pensioen. Het vermogen van Rabobank Pensioenfonds is bestemd voor alle deelnemers. Als een deelnemer ten opzichte van het pensioenreglement te veel krijgt, dan worden andere deelnemers daarmee benadeeld. Daarom is het belangrijk dat de vaststelling van uw pensioen correct en tijdig gebeurt. Indien dit niet is gebeurd en een herziening van uw pensioen aan de orde is, informeren wij u daarover. Hierna leggen we uit wat we doen als een herziening gevolgen heeft voor een uitkering die al is ingegaan.

Als u te weinig heeft ontvangen, maken we dat zo snel mogelijk over

Het kan zijn dat blijkt dat u te weinig pensioen heeft ontvangen. Uw maandelijkse pensioenbedrag wordt door de herziening hoger. We verhogen uw uitkering na de aanpassing vanaf de eerstvolgende betaaldatum. Het bedrag dat u in het verleden te weinig heeft ontvangen, wordt dan ineens aan u overgemaakt.

Als u te veel heeft ontvangen, passen we uw uitkering aan en vorderen terug wat teveel betaald is

Als u te veel pensioen heeft ontvangen, wordt na de herziening het juiste bedrag uitgekeerd. Het in het verleden te veel uitgekeerde bedrag wordt teruggevorderd. Als het om een relatief klein bedrag gaat, verrekenen we dat ineens. Als u langere tijd te veel pensioen heeft ontvangen en/of het om een hoog bedrag gaat, nemen wij contact met u op. Afhankelijk van de hoogte van de terugvordering doen we een voorstel over de wijze waarop en periode waarin het teveel ontvangen bedrag dient te worden terugbetaald.

We hebben een klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over (de afhandeling van) een herziening, dan kunt u een klacht indienen bij Rabobank Pensioenfonds. U kunt dit doen door het contactformulier in te sturen of door een brief te sturen.

Contact

Klachtenprocedure

Feedback
Chat