Pensioenregeling 2023

Medewerkers van Rabobank, DLL, BPD en Obvion die actief pensioen opbouwen na 31 december 2022 gaan dit op een andere manier doen. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd tot 31 december 2022 verandert nu niet. Dit geldt niet alleen voor actieve deelnemers. Maar ook voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Waarom verandert de pensioenregeling?
De huidige cao van Rabobank loopt eind 2022 af. En daarmee ook de afspraken over de pensioenregeling. Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen maakten afgelopen voorjaar afspraken over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe pensioenregeling is onderdeel van de Rabobank cao 2023-2024. Deze verandering is een stap in de richting van de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Deze wet voert de rijksoverheid de komende jaren in. De pensioenregeling die eind 2022 ingaat, valt nog niet binnen de nieuwe wetgeving en het nieuwe pensioenstelsel.