Grote belangstelling Verantwoordingsorgaan

97 deelnemers en pensioengerechtigden meldden zich aan als kandidaat.

Het verantwoordingsorgaan (VO) van het Rabobank Pensioenfonds treedt per 30 juni 2018 in zijn geheel af. Reden voor het pensioenfonds om deelnemers en pensioengerechtigden uit te nodigen zich kandidaat te stellen. Armand Lagerweij, voorzitter van het VO, is blij met de grote belangstelling:
"Dit laat de betrokkenheid van onze deelnemers en pensioengerechtigden bij het fonds zien. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar wij sterk aan hechten. Dat veel mensen dat inzien, blijkt maar weer uit deze overweldigende belangstelling."

Hoe nu verder?

  • Een selectiecommissie gaat alle motivatiebrieven en cv’s doornemen. Op basis van onder andere het functieprofiel bepaalt de commissie wie wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
  • Op 6 en 7 maart voert de commissie selectiegesprekken met de uitgenodigde kandidaten.
  • Op basis van deze selectiegesprekken bepaalt de commissie wie namens deelnemers en wie namens pensioengerechtigden kandidaat worden gesteld.

Lees meer over verkiezingen Verantwoordingsorgaan.