Pensioenzaken regelen net zo eenvoudig als internetbankieren

“Op je mobieltje of tablet in oogopslag zien hoe je pensioen ervoor staat. Eenvoudig zelf wijzigingen doorvoeren. We bieden steeds meer gemak. Het doel is om zo deelnemers de volledige regie over hun eigen pensioen in handen te geven.” Een gesprek met Bernard Walschots, voorzitter uitvoerend bestuur, over nieuwe ontwikkelingen bij het Rabobank Pensioenfonds.

Bernard Walschots

Volgens Bernard loopt het Rabobank Pensioenfonds voorop met het bieden van gemak en het verlagen van drempels rondom pensioen. “Mensen willen meer en meer zelf aan het stuur zitten; zelf beslissingen nemen die passen bij hun leven. Daar gaan wij als pensioenfonds in mee. Dat kan dankzij de voortschrijdende technologie. Kijk hoe internetbankieren steeds meer vrijheid biedt aan klanten. Niet de bank maar de klant heeft de regie. Op die lijn zitten wij ook. Steeds verder gaan in het faciliteren van de deelnemers.”

Pensioen dichterbij brengen
Onder de vlag van ‘digitale klantbediening’ is het pensioenfonds achter de schermen volop aan de slag met een compleet nieuwe digitale omgeving die eind van dit jaar in gebruik wordt genomen. “Dan maken we een flinke stap vooruit in het gebruikersgemak. We verlagen de drempel om met het eigen pensioen bezig te zijn. Zo brengen we het pensioen dichter naar de deelnemers toe.” Volgens Bernard sluit de vernieuwing naadloos aan bij de ontwikkelingen rondom digitaal klantgemak zoals Rabobankmedewerkers die bij de bank meemaken.”

Levensgebeurtenissen
Bernard stelt dat de (digitale) communicatie vanuit het pensioenfonds in de toekomst veel meer gaat aansluiten op de persoonlijke situatie van deelnemers. “Op het juiste moment informatie aanbieden die ertoe doet. Bijvoorbeeld door in te spelen op de levensfase van deelnemers. Jongeren willen andere informatie dan deelnemers die vlak voor hun pensioen staan. Ook zijn er gebeurtenissen tijdens iemands leven, waarbij het pensioen om de hoek komt kijken. Bijvoorbeeld als iemand gaat samenwonen of trouwen, of juist gaat scheiden. Bij dat soort levensgebeurtenissen willen we actief informatie aanbieden die op dat moment nodig is.”

Samen met deelnemers
De veranderingen die het Rabobank Pensioenfonds doorvoert komen tot stand in nauw overleg met deelnemers. “Via panels horen we wat er leeft en wat de wensen zijn. Ook volgen we op de website het zoekgedrag. Het zegt iets over de informatiebehoefte. Daar spelen we op in met de inrichting van de website.” Bernard geeft aan dat bij de vormgeving en inrichting van de website ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het bedieningsgemak op mobieltjes en tablets.

‘Financiële Gezondheid’
De digitale klantbediening die het pensioenfonds nastreeft, sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen bij de Rabobank. Bernard wijst op de Rabo-campagne ‘Financiële Gezondheid’. “Als we het hebben over werk, inkomen en gezondheid, dan is pensioen daar onlosmakelijk mee verbonden. Het is je inkomen van later. Dat moet je nú goed regelen, want als je straks te oud bent, valt er bijna niks meer bij te sturen. Met pensioen kun je niet vroeg genoeg beginnen.”