"De huidige turbulentie rond pensioen trekt me"

Harry de Roo

"Het klinkt misschien gek. Maar ook een pensioenfonds moet ondernemen. Afwachten is geen optie. Net zoals een bedrijf moet het bestuur inspelen op omstandigheden, hiervoor beleid maken en keuzes maken. Mijn managementervaring komt daarbij goed van pas." Aan het woord Harry de Roo (62). Hij is sinds 2014 met pensioen en sinds kort lid van het pensioenbestuur.

Harry heeft bij Rabobank een mooie carrière doorlopen. Als registeraccountant begon hij in 1991 bij de interne accountantsdienst (afdeling kredietinspectie). Daarna verhuisde hij naar de controlafdeling. Hij was betrokken bij diverse acquisities, waaronder Robeco. Nadat hij vervolgens enige jaren de financiële man was bij het aangesloten bankenbedrijf, stapte hij in 2004 over naar Rabobank International waar hij de laatste jaren van zijn loopbaan CFRO was.

Intellectuele uitdaging
Hoe ervaart hij de overstap naar het pensioenfonds? "Aan de ene kant ben ik zelf als gepensioneerde benieuwd hoe er met ons geld wordt omgegaan. Daar zit ik nu bovenop. Aan de andere kant is het voor mij vooral ook een intellectuele uitdaging. In ons land is een maatschappelijk debat gaande over de toekomst van ons pensioen. We staan voor allerlei ingewikkelde belangenafwegingen en keuzes. De consequenties daarvan bekijken, dat vind ik interessant."

Top van Nederland
Bovendien voelt Harry zich nog steeds erg verbonden met de Rabobank. "We staan voor grote veranderingen, ook als Rabobank. Kijk naar de vele mensen die afvloeien. Daardoor verandert ook de dynamiek binnen het pensioenfonds. Als echte Rabo-man wil ik me hiervoor inzetten. Het is ook betekenisvol werk. We hebben het over een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Ik ben gewend om op dat niveau te opereren. Die ervaring wil ik graag inzetten in mijn rol als bestuurslid."

Risico's managen
Harry is meer dan alleen een financiële man. In leidinggevende functies deed hij brede ervaring op. Zo is hij specialist op het gebied van risicomanagement, de 'corebusiness' van een pensioenfonds. "Bij risicomanagement gaat het erom dat je je bewust bent van de risico’s en dat je die beheerst. Dus: risico’s herkennen en ingrijpen op momenten dat het nodig is." Volgens Harry doe je dat vooral samen. "Vanuit diverse invalshoeken moet je afwegingen maken. Daarom is het zo belangrijk dat het bestuur bestaat uit leden met verschillende kwaliteiten en competenties. Ook moet je goed samenwerken met de werkorganisatie binnen Rabobank en met uitbestedingspartijen. Goede communicatie speelt daarbij een cruciale rol."

Zelf kiezen
Nu de overheid lijkt aan te sturen op de komst van individuele 'pensioenpotjes' gaan deelnemers in toenemende mate zelf bepalen welke risico's ze wel of niet acceptabel vinden. "Deels waar, maar in de praktijk zal een belangrijk deel van het risicomanagement collectief blijven. Ik vind het goed dat het nieuwe beleid van de overheid deelnemers dwingt meer met hun eigen pensioen bezig te zijn. Het pensioenbewustzijn zal toenemen. Mensen moeten keuzes maken en vooral de consequenties hiervan onder ogen zien. Ook daar ligt een uitdaging voor het pensioenfonds om daarover goed te communiceren met deelnemers."

Sterk genoeg
De eerste kennismaking met het pensioenbestuur is Harry goed bevallen. "Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid van de bestuurders, de medewerkers en de schil aan experts hieromheen. Alles bij elkaar een stevige organisatie en dat is nodig ook. De ontwikkelingen gaan zo hard in pensioenwereld. Je moet als organisatie de kracht hebben om dat bij te benen."