Gepensioneerd? Dan vindt u uw gegevens ook op het Nationaal Pensioenregister (NPR)

Vanaf deze week zijn de gegevens van alle uitkeringsgerechtigden met ouderdomspensioen zichtbaar in het Nationaal Pensioenregister (NPR) via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Volgens de planning van NPR zouden de gegevens eind 2017 al zichtbaar zijn, maar door technische problemen was dat niet haalbaar. Nu zijn de gegevens bijgewerkt tot het eerste kwartaal van 2018 en zichtbaar.