Uw conversieoverzicht staat voor u klaar

Vanaf 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd in de Rabobank pensioenregeling verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Het pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenaanspraken actuarieel gelijkwaardig omgezet naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Wat dit betekent voor uw pensioenaanspraken ziet u in het conversieoverzicht dat u van ons ontvangt. Het overzicht staat voor u klaar in Berichtenbox. Heeft u zich niet aangemeld bij Berichtenbox, dan krijgt u het bericht via de post. U ontvangt het conversieoverzicht in maart.

Pensioen start tegelijk met AOW
De pensioenrichtleeftijd is weliswaar 68 jaar, maar de ingangsdatum van uw pensioen is gekoppeld aan uw AOW-leeftijd. Een half jaar voordat uw AOW ingaat, krijgt u informatie van het pensioenfonds over uw pensioen.

Lees meer over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd.