AVG: baas over uw eigen gegevens

Hebben wij persoonsgegevens van u? Dan beschermen wij uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie daarvoor een nieuwe wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dat voor u?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:

  • Wij regelen uw pensioen.
  • U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.

U krijgt meer rechten over uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen.
  • te beslissen dat wij niet al uw gegevens mogen verwerken.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Wij hebben uw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens te laten wissen.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs als u iets met uw persoonsgegevens wilt
Dat kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Zo controleren wij uw identiteit. Zorgt u ervoor dat uw foto en burgerservicenummer onherkenbaar zijn?

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
Bent u het niet met ons eens? Dan kunt u een klacht indienen bij ons of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail. U kunt ook bellen naar 030 669 37 77.