Pensioenen worden op 1 juli 2018 geïndexeerd met 0,20%

Ieder jaar probeert het Rabobank Pensioenfonds op 1 juli de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen van gepensioneerden en (gewezen) deelnemers te verhogen. Deze inflatiecorrectie heet ook wel toeslagverlening of indexatie. Er is geen garantie dat wij deze ieder jaar kunnen verlenen. Indexatie van pensioenen is gebonden aan wettelijke regels en voorwaarden van ons fonds zelf.

Wij mogen wettelijk pas een toeslag verlenen als de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt en als fonds stellen we zelf als voorwaarde dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 115% moet zijn. Bovendien moet de beleidsdekkingsgraad hoger liggen dan de vereiste dekkingsgraad. Op die manier voorkomen we dat we te snel te veel geld uitgeven, waardoor we in de toekomst onvoldoende geld zouden hebben om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

In 2017 konden we de pensioenen niet indexeren maar in 2018 kan dat wel. Hoeveel toeslag we 2018 kunnen verlenen, hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2017 en van de ontwikkelingen in de eerste zes maanden van dit jaar. Eind december was de beleidsdekkingsgraad 116,1% en deze is daarna nog verder gestegen. De ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar vormen verder geen beperking voor toeslagverlening.

Daardoor is er enige ruimte om de pensioenen te verhogen. We gaan daarbij uit van de stijging van de CBS consumentprijsindex, afgeleid over de periode april 2017 - april 2018. De stijging van deze index bedroeg 0,81%. Volgens de door het bestuur vastgestelde indexatiestaffel kan, gezien de hoogte van de beleidsdekkingsgraad, dan een indexatie van 25% van de prijsstijging worden gegeven. Dat komt neer op een indexatie van 0,20%.

Meer informatie over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en het indexatiebeleid vindt u op deze website.