Interview met Nicole Beuken

Nicole Beuken (59), algemeen directeur bij ABP, is sinds 1 oktober 2018 bestuurslid bij het Rabobank Pensioenfonds. Haar functie bij ABP is vooral uitvoerend, bij Rabobank meer besturend. Een kruisbestuiving die voor beide organisaties van toegevoegde waarde is. Nicole zet haar kennis en jarenlange ervaring op het gebied van pensioen graag in voor het Rabobank Pensioenfonds. Ze herkent zich in het gedachtegoed van het fonds en voelt zich er prima thuis.

Wat is uw grootste wens voor het Rabobank Pensioenfonds?
"Ik hoop dat we samen met de werkgever en werknemers een pensioenregeling in stand kunnen houden die onze deelnemers voldoende zekerheid biedt voor hun oude dag en bij arbeidsongeschiktheid. Die hen ook de zekerheid geeft dat als zij onverhoopt overlijden, hun dierbaren in ieder geval niet ook nog financieel in de problemen komen. Een andere grote wens is dat we in staat zijn om onze deelnemers te laten inzien hoe belangrijk hun pensioen is. Dat het goed is om je daar af en toe in te verdiepen. Pensioen is je grootste spaarpot!"

Wat vindt u belangrijk aan pensioen?
"Pensioen is een belangrijke inkomensvoorziening voor mensen. We weten allemaal dat het lastig is om iets weg te leggen voor later. Daarom is het ook goed dat we verplicht voor pensioen moeten sparen. Daar komt bij dat sommige risico’s gewoon niet in je eentje te dragen zijn. Vraag maar eens na wat het kost om een leven lang inkomen te verzekeren bij overlijden. En ook kunnen we door samen te sparen en te beleggen, hogere rendementen maken op ons geld dan ieder voor zich. Allemaal belangrijke voordelen van samen pensioen opbouwen.

Voor ons pensioenfonds is het dan zaak om een goede regeling overeind te houden die betaalbaar is. Pensioen mag gezien het belang ervan best wat kosten, maar er zijn wel grenzen aan het beslag dat pensioen op de loonruimte kan leggen. Dat betekent dus dat we als fonds zullen moeten zorgen voor mooie rendementen, omdat die nodig zijn voor een acceptabel pensioenresultaat."

"Samen voor ons pensioen sparen heeft veel voordelen!"


Wat is u de laatste tijd het meest bijgebleven uit het nieuws?
"Ik houd me nooit zo bezig met nieuws. Dat is gebeurd en voorbij. Ik vind het veel boeiender om te kijken naar de toekomst en wat er op ons af komt. Hoe ziet de wereld er over 10, 15 jaar uit? Wat gaat de circulaire economie ons brengen? De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de technologie. Hoe gaan de jongeren van nu hun leven invullen en wat betekent dat voor hun levensloop? Zullen we in staat zijn de welvaart beter te verdelen en de wereld schoner en leefbaarder te maken? Dat soort vragen boeit me veel meer. Berichten die daarover gaan, kunnen altijd op mijn belangstelling rekenen. Het gedachtegoed van RABO past daar heel goed bij. Ik voel me dus ook thuis bij RABO!"