Anw-hiaatverzekering per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn de verzekerde bedragen van de Anw-hiaatverzekering verhoogd. U heeft hierover een brief van het pensioenfonds of een e-mail van uw werkgever gehad.

Definitieve verzekerde bedragen
De definitieve verzekerde bedragen voor de Anw-hiaatverzekering per 1 januari 2019 zijn:

Bij een dekkingspercentage van 100%:€ 15.496,-
Bij een dekkingspercentage van 75%:€ 11.622,-
Bij een dekkingspercentage van 50%:€  7.748,-

De Anw-hiaatbedragen stellen wij ieder jaar opnieuw vast.

Definitieve premies
De definitieve premies voor de Anw-hiaatverzekering zijn nu ook bekend. Die zijn opgenomen in 1 van de 3 tabellen. Er zijn 3 tabellen, voor elk dekkingspercentage 1 tabel.

tabel premies Anw-hiaatverzekering