Beleidsdekkingsgraad eind december hoger dan de vereiste dekkingsgraad

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Beleidsdekkingsgraad eind december hoger dan de vereiste dekkingsgraad
Eind december is onze beleidsdekkingsgraad gelijk aan 117,6%. Eind november was deze 118,1%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald door de beursontwikkelingen in december 2018. De vereiste dekkingsgraad is gedaald naar 114,3%. Eind november was deze 115,2%. De vereiste dekkingsgraad is ook gedaald door de ontwikkelingen op de financiële markten. Onze beleidsdekkingsgraad is eind december hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is een van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

 grafiek verloop dekkingsgraad RPF tot en met december 2018

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad?
    Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad?

Dan hebben we een reservetekort en moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we nemen om financieel weer sterker te worden.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden. Op basis van het huidige beleid zal het bestuur in juni 2019 een besluit nemen over de indexatie in 2019. Lees meer hierover bij Indexatiebeleid.