Ook in 2019 is de pensioenopbouw 2%

Elk jaar stelt de werkgever de pensioenpremie voor de pensioenopbouw beschikbaar. Die is maximaal 36% van de pensioengrondslag (het vaste salaris van 13 maandsalarissen plus vakantiegeld) min een franchise van € 14.017). Dit is zo afgesproken in de cao.

Voor 2019 was de maximale premie van 36% niet voldoende om de gewenste pensioenopbouw van 2% te realiseren. Met de premie van 36% kon in 2019 een pensioenopbouw worden gerealiseerd van 1,90%. Om in 2019 toch de 2% pensioenopbouw te verwezenlijken, is een pensioenpremie nodig van 37,8%. Het verschil van 1,8% (€ 19,0 miljoen) kan worden gefinancierd uit de door de werkgever beschikbaar gestelde pensioengarantie. In de cao is afgesproken dat tot en met 2020 een pensioengarantie geldt als de maximale pensioenpremie van 36% niet voldoende is voor een pensioenopbouw van 2%.

Lees het volledige artikel

Lees meer over de achtergrond