Beleidsdekkingsgraad eind januari hoger dan de vereiste dekkingsgraad

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat. Bij Indexatiebeleid leest u wat verder nog geldt om dat besluit te kunnen nemen.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Beleidsdekkingsgraad eind januari hoger dan de vereiste dekkingsgraad
Eind januari 2019 is onze beleidsdekkingsgraad gelijk aan 116,9%. Eind december 2018 was deze 117,6%. De vereiste dekkingsgraad is gestegen naar 113,7%. Eind december 2018* was deze 113,4%. Onze beleidsdekkingsgraad is eind januari hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad is een van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

*Eind december 2018 was in de rapportage de vereiste dekkingsgraad in eerste instantie berekend op 114,3%. Als gevolg van de update van het crisisplan in december, is het risicobudget verlaagd. Dit heeft een verlagend effect op de vereiste dekkingsgraad per eind december gehad. Daarom wordt er nu over december deze nieuwe vereiste dekkingsgraad vermeld.

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden. Op basis van het huidige beleid zal het bestuur in juni 2019 een besluit nemen over de indexatie in 2019. Lees meer over het indexatiebeleid.