Jaarverslag 2018 online

In het jaarverslag doet het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Als pensioenfonds kijken we vooral naar de toekomst. Maar ontwikkelingen die in 2018 belangrijk waren voor uw pensioen zijn dat in 2019 nog steeds. In het jaarverslag leest u over de financiële positie van het fonds.

De beleggingsresultaten in 2018 werden sterk beïnvloed door de handelspolitiek van de Verenigde Staten en onzekerheid rond de brexit. In het jaarverslag leest u wat dit betekende voor ons beleggingsresultaat. Dit nam namelijk af aan het einde van 2018, terwijl de premieverplichtingen toenamen.

Rabobank Pensioenfonds vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. In 2018 hebben we op dit punt belangrijke stappen gezet. Dat en meer leest u in het jaarverslag 2018.

Lees het jaarverslag 2018

Jaarverslag in beeld
Bij 2018 in beeld ziet u de kerncijfers van 2018 in vogelvlucht. Heeft u de speciale editie van ons e-magazine Regie al gelezen? Deze Regie verscheen in juni en staat in het teken van het jaarverslag 2018.

2018 in beeld

Naar Regie juni 2019

Ik heb een vraag