We verhogen de pensioenen op 1 juli 2019 met 0,45%

Ieder jaar probeert het Rabobank Pensioenfonds op 1 juli de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers te verhogen. Dit noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Er is geen garantie dat wij de pensioenen ieder jaar kunnen verhogen. Indexatie van pensioenen is gebonden aan wettelijke regels en voorwaarden van ons fonds.

Gedeeltelijke verhoging van de pensioenen
Net als in 2018 kunnen wij ook dit jaar (2019) de pensioenen verhogen. Bepalend voor het besluit over de verhoging is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op 31 december van het vorige jaar en van de ontwikkelingen sindsdien. Eind december 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 117,6%. Deze is daarna gedaald tot 115,3% per ultimo april 2019. De vereiste dekkingsgraad bedroeg toen 114,1%. De beleidsdekkingsgraad was daarmee hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daardoor enige ruimte om de pensioenen te verhogen.

De inflatie was 1,79%
Om de verhoging te bepalen, gaan we uit van de stijging van de CBS consumentprijsindex (CPI) afgeleid alle bestedingen over de periode april 2018 - april 2019. Deze was 1,79%. Gezien de hoogte van onze beleidsdekkingsgraad kunnen we de pensioenen gedeeltelijk verhogen, namelijk met 25% van 1,79%. Dat komt neer op een verhoging van 0,45%. De inflatie door de prijsstijging kunnen we dus maar voor een deel compenseren.

Verhogingen in de toekomst
Gezien de recente ontwikkelingen op de financiële markten en de doorwerking daarvan in de dekkingsgraad van het fonds, is het niet zeker dat het bestuur volgend jaar in staat zal zijn om de pensioenen te indexeren.

Wettelijk mogen wij de pensioenen pas verhogen als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. In het indexatiebeleid van Rabobank Pensioenfonds hebben we afgesproken dat dit minimaal 115% moet zijn. Bovendien moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan de vereiste dekkingsgraad. Zo voorkomen we dat we te snel te veel geld uitgeven, waardoor we in de toekomst onvoldoende geld hebben om aan onze pensioenverplichtingen te voldoen.