Uw mening is belangrijk!

Ons pensioenfonds Rabobank Pensioenfonds wil graag weten wat u vindt van onze pensioenregeling en van de informatievoorziening en ingezette communicatiemiddelen, zoals website en deelnemersportaal.

Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen, hebben wij het onafhankelijke marktonderzoeksbureau SAMR gevraagd dit voor ons te onderzoeken.

Het onderzoekbureau heeft voor de selectie van de deelnemers een steekproef getrokken. Het is goed mogelijk dat u deel uitmaakt van de steekproef.

U krijgt dan van SAMR een e-mail met de uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Het is niet mogelijk de vragenlijst op papier in te vullen.

Uw mening is belangrijk!
Maakt u deel uit van de steekproef? Dan stellen wij uw medewerking zeer op prijs. Met uw inbreng kunnen wij namelijk de communicatie van uw pensioenfonds verder optimaliseren.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Neem dan contact op met Irene Klein Bog, projectleider van onderzoeksbureau SAMR, telefoonnummer: 033 330 33 47.