AOW-leeftijd bevroren

Kabinet en sociale partners maakten afspraken over hervorming van ons pensioenstelsel. Een belangrijke afspraak uit het Pensioenakkoord gaat over de AOW-leeftijd.

Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder snel

Deze maatregel staat ook al in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Daardoor is dit de komende jaren de AOW-leeftijd:

2019 / 2020 / 2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar

Na 2024 komt er een andere koppeling aan de stijging van de levensverwachting
Voor elk jaar dat gemiddeld langer wordt geleefd, gaat de AOW 8 maanden later in. Nu is dat 1 jaar later.

Bereken uw nieuwe AOW-leeftijd 

Wat betekent het Pensioenakkoord voor uw pensioen bij Rabobank Pensioenfonds?
In 2022 moet het nieuwe pensioenstelsel worden ingevoerd. Hervorming van het pensioenstelsel is ingewikkeld. Er komen nieuwe regels van de overheid, o.a. over de pensioenpremie, maar ook over meer keuzevrijheid voor deelnemers. Het is mogelijk dat sommige regels eerder in gaan dan andere. De invoering van het nieuwe stelsel zal nog veel tijd vragen.

 Lees meer over de tijdlijn