Beleidsdekkingsgraad eind juli lager dan de vereiste dekkingsgraad

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Bekijk dan onze dekkingsgraad:

  • de beleidsdekkingsgraad: die moet minstens 115% zijn voordat het bestuur kan besluiten of uw pensioen omhoog gaat. Bij Indexatiebeleid leest u wat verder nog geldt om dat besluit te kunnen nemen.
  • de vereiste dekkingsgraad: dit is de reserve die we moeten aanhouden. De hoogte hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen.

Beide dekkingsgraden kunnen elke maand veranderen. Namelijk als de rente en de waarde van onze beleggingen veranderen.

Beleidsdekkingsgraad eind juli lager dan de vereiste dekkingsgraad
In juli is onze actuele dekkingsgraad gedaald naar 106,5%. Eind juni was deze 107,8%. De beleidsdekkingsgraad is in juli gedaald naar 112,8%. Eind juni was deze 113,7%. De vereiste dekkingsgraad is gedaald naar 112,9%. Eind juni was deze 113,3%.

Onze beleidsdekkingsgraad is eind juli lager komen te liggen dan de vereiste dekkingsgraad. Het verschil tussen de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad is 0,1% negatief.

Einde kwartaal bepalen we of het fonds een reservetekort heeft
Als de beleidsdekkingsgraad eind september van dit jaar nog steeds lager is dan de vereiste dekkingsgraad, dan zit het fonds in een reservetekort. Het pensioenfonds zal dan een herstelplan maken.

Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Of we over 2019 kunnen indexeren, kan het pensioenfonds pas na afloop van dit kalenderjaar bepalen. Dit besluit valt te verwachten in het tweede kwartaal van 2020. Lees meer over het Indexatiebeleid.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
In de grafiek ziet u hoe onze beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld:

grafiek verloop dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met juli 2019

Verschil tussen beide dekkingsgraden

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het eind van dat kwartaal een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.

Verhoging van uw pensioen ('indexatie')
Het bestuur beslist ieder jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Daarvoor kijken we vooral naar de beleidsdekkingsgraad maar er zijn meer regels die daarbij gelden. In juni 2019 heeft het bestuur besloten uw pensioen per 1 juli 2019 met 0,45% te verhogen.

Lees meer over het indexatiebeleid.