Zo zorgt u voor uw nabestaanden

Op 5, 6 en 7 november is de jaarlijkse Pensioen3daagse. In de media is er dan extra aandacht voor pensioen. Ons pensioenfonds richt dit jaar de blik op nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner en eventuele kinderen krijgen als u overlijdt.

Pensioen is dichterbij dan u denkt
Behalve ouderdomspensioen bouwt u bij het Rabobank Pensioenfonds nabestaandenpensioen op. Overlijdt u? Dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. En uw kinderen wezenpensioen. Dit geldt ook als u voor uw pensioendatum overlijdt! Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van het moment waarop u overlijdt. De bedragen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij MijnPensioen onder Mijn archief.

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van veel factoren
Uw situatie en het moment waarop u overlijdt, spelen een belangrijke rol:

  • Werkt u nog, werkt u niet meer of bent u al met pensioen als u overlijdt?
  • Woont u samen? Of bent u getrouwd of geregistreerd partners?
  • Bent u in het verleden gescheiden?
  • Trouwt u na uw pensioendatum?

Kijk voor alle regels en afspraken over uw pensioen bij ons in uw Pensioen 1-2-3 of bij Overlijden.

Gaat u bijna met pensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf een lagere pensioenuitkering. U maakt deze keuze als u met pensioen gaat.

Maak zelf de rekensom
Log in op MijnPensioen. U ziet in de pensioenplanner direct wat een keuze voor omzetting in extra partnerpensioen betekent voor uw pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds.

Lees meer over partnerpensioen
Op deze website leest u meer over Partnerpensioen. U kunt ons ook bellen of mailen. Wij helpen u graag!

Ook interessant voor u om te lezen
Wijzeringeldzaken.nl
Wijzeringeldnabestaanden.nl
Mijnpensioenoverzicht.nl
Pensioen 1-2-3, Welke pensioenkeuzes heeft u zelf