UPO gewezen deelnemer 2019

Werkte u voor Rabobank en bouwde u pensioen op? Dan staat binnenkort uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019 in uw archief op uw persoonlijke portaal 'MijnPensioen'. U logt in op MijnPensioen met uw DigiD.

Voortaan is uw UPO jaarlijks via MijnPensioen voor u beschikbaar
Vanaf 2019 schrijft de pensioenwet voor dat we informatie over het opgebouwde pensioen jaarlijks aan gewezen deelnemers beschikbaar moeten stellen.

Heeft u uw e-mailadres via MijnPensioen aan ons doorgegeven?
Dan ontvangt u jaarlijks per e-mail een notificatie dat uw UPO beschikbaar is. Zo bent u snel geïnformeerd over uw pensioen.

Is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u eens per 5 jaar per post een notificatie dat het UPO in uw archief op MijnPensioen is geplaatst. Zo voldoen we aan de wettelijke verplichting om gewezen deelnemers 1 keer in de 5 jaar te informeren over het opgebouwde pensioen.

Heeft u aangegeven dat u liever papieren post ontvangt?
Dan ontvangt u 1 keer in de 5 jaar het UPO per post. Het UPO blijft daarnaast, ook van tussenliggende jaren, digitaal voor u beschikbaar in uw archief op MijnPensioen.

e-mailadres doorgeven