Onderzoek: Hoe kijkt u naar uw pensioen

Rabobank Pensioenfonds onderzoekt hoeveel zekerheid en onzekerheid u accepteert rond uw pensioen. Daarnaast bevat het onderzoek enkele vragen over uw voorkeuren voor de pensioenregeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Werkgroep Pensioen van de werkgever, vakbonden en het pensioenfonds. Zij waarderen het wanneer u uw mening geeft. Alleen dan kunnen wij de juiste besluiten voor ú nemen!

Meer of minder risico?
Rabobank pensioenfonds belegt het pensioenvermogen. De hoogte van de pensioenen varieert met de beleggingsresultaten. De werkgroep Pensioen onderzoekt hoeveel beleggingsrisico u acceptabel vindt. Hoe moeten we het pensioengeld volgens u beleggen? Wilt u meer, of juist minder risico nemen? De uitkomsten helpen ons bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid. In het onderzoek vragen we u om met de pensioenmeter uw voorkeur aan te geven. Het onderzoek start met een filmpje. Bekijk dit voordat u het onderzoek start!

Onderzoek duurt 5 tot 10 minuten en is online
Het onderzoek wordt in opdracht van de Werkgroep Pensioen online uitgevoerd door onderzoeksbureau IG&H, in samenwerking met Achmea. Alle deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden waarvan Rabobank Pensioenfonds het e-mailadres heeft, krijgen via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De link werkt niet of het onderzoek werkt traag, wat kan ik daaraan doen?
Het onderzoek werkt niet op Internet explorer, maar wel op iedere andere gangbare browser. Het onderzoek werkt het beste op een tablet, pc of laptop. De mobiel is niet geschikt om het onderzoek te doorlopen!

Is het onderzoek anoniem?
Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en er is geen link tussen uw gegevens en de uitkomsten.

Is het belangrijk dat ik meedoe aan het onderzoek?
Ja, pensioen verandert en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Dat doen we uiteraard het liefst ook op basis van uw input.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten zijn belangrijke informatie voor het overleg tussen de vakbonden, werkgever en Rabobank Pensioenfonds over de pensioenregeling. De pensioenregeling is er voor de deelnemers. De uitkomsten geven een beeld van hoe de belanghebbenden van het pensioenfonds kijken naar belangrijke thema’s die spelen. Ook in het licht van de uitwerking van het pensioenakkoord.

De bedragen in de pensioenmeter zijn niet gelijk aan mijn pensioenaanspraken, hoe kan dat?
Het onderzoek is niet gepersonaliseerd, u ziet daarom een inschatting van pensioenuitkomsten in 3 scenario’s, bij verschillende manieren van beleggen van het pensioen. In het onderzoek zijn aannames gedaan, omdat het niet persoonlijk is. Zo gaan we uit van 40 jaar volledige opbouw van pensioen tot 68 jaar. En van een bepaalde salarisgroep. De genoemde bedragen in de tabel zijn netto (dus na aftrek belasting) en inclusief een volledige AOW.