Wijziging beleggingsadministratie Flexioen

Per 1 januari 2020 heeft Robeco gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin de administratie van Flexioen voortaan wordt verzorgd door ABN AMRO Pension Services.

Concreet betekent dit voor de deelnemers aan Flexioen dat voortaan via een andere website moet worden ingelogd om rekening(en) te zien en wijzigingen door te geven. Alle deelnemers aan Flexioen zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd door Robeco in het oude portaal en hebben een (fysieke) brief met meer informatie ontvangen van ABN AMRO Pension Services.

De verwachting is dat in de week van 20 januari alle informatie over de opgebouwde kapitalen beschikbaar is in het nieuwe portaal.