Update gevolgen coronavirus

De coronacrisis en de aangescherpte maatregelen hebben veel persoonlijke impact op u en ons.
Wij hopen dat u of uw naasten niet zijn getroffen door het virus. Als dat wel het geval is, wensen wij u veel sterkte en beterschap toe.

De coronacrisis is niet te vergelijken met andere crises
Niet met die van 1929, niet met de internetcrisis en niet met de kredietcrisis. Deze crises waren economisch van aard. De coronacrisis heeft een medische achtergrond met grote economische gevolgen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn op de langere termijn, ook al is de huidige verwachting wel dat deze crisis leidt tot een lagere economische groei.

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten
Rabobank Pensioenfonds monitort de bedrijfsvoering en processen bij het fonds zelf maar ook bij onze uitvoerders en de keten daarachter. Met twee speciale teams zitten we bovenop de ontwikkelingen die van belang zijn voor u en het pensioenfonds.

De crisis heeft gevolgen voor onze financiële situatie
Dit geldt voor veel financiële instellingen. In 2019 hebben wij ons voor een groot deel ingedekt tegen een dalende rente en tegen dalende aandelenbeurzen met beschermingsconstructies. De verliezen blijven daarom beperkt maar ook wij ontkomen niet aan een dalende beleidsdekkingsgraad. Dit heeft nu geen gevolgen voor uw pensioen.

Wilt u meer weten over de financiële situatie van het pensioenfonds?

Kijk bij financiële situatie

We betalen de pensioenuitkeringen uit
Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de afgesproken datum. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Wij zijn gewoon bereikbaar voor vragen over uw pensioen
U bereikt ons telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op 030 669 37 77. Hier kunt u, zoals altijd, terecht met vragen over uw pensioen.
Via onze website houden wij u op de hoogte van het nieuws dat onze dienstverlening en uw pensioen raakt.