Reële economie, financiële markten en financiële situatie

De gevolgen van de wereldwijde lockdown voor de economie zijn groot. Uit onderzoek blijkt dat gedurende deze lockdown de economische groei maandelijks daalt met 2%.

De mogelijkheid om de economie te kunnen herstellen is per land en regio afhankelijk van verschillende factoren:

  • Wat was de ontwikkeling van het virus?
  • In hoeverre is een land of regio in staat om de juiste balans te vinden tussen maatregelen voor herstel van de economie en maatregelen om de gezondheid te beschermen?
  • Hoe zit de bevolkingsopbouw en -dichtheid in elkaar?

De verschillen zijn groot. Daarom is het begrijpelijk dat landen hun eigen beleid volgen.

Er moet een nieuw evenwicht gezocht worden tussen internationale samenwerking en protectionisme. De moeilijkheden die Europa momenteel ondervindt bij het zoeken naar onderlinge overeenstemming over de uitvoering van een lockdown is een voorbeeld. Landen als China, Korea en Taiwan blijken redelijk goed in staat te zijn om het virus in te dammen. Zij hadden de draaiboeken al klaarliggen door hun ervaring met SARS en zijn sterk georganiseerd. Er wordt voorzien dat de echte klappen vallen in landen met minder goed georganiseerde overheden en minimale financiële buffers.

Net als de dekkingsgraad van andere fondsen staat de dekkingsgraad van Rabobank Pensioenfonds onder druk door de uitbraak van het coronavirus en alle economische gevolgen daarvan. Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet ten aanzien van het beleggingsbeleid draagt hieraan bij. Lees meer over de financiële situatie van het Rabobank Pensioenfonds.

Growing a better world together
Ons pensioenfonds heeft de farmaceutische industrie opgeroepen om de handen ineen te slaan en het maximale te doen om de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen daarvan wereldwijd tot het minimum te beperken. Het Rabobank Pensioenfonds doet dit samen met bijna 40 andere pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars.

We borgen de continuïteit van de bedrijfsvoering
Overal zijn Business Continuity Plans in werking getreden en er zijn crisisteams geformeerd. De meeste medewerkers werken thuis. Dit heeft niet geleid tot een abnormaal hoog ziekteverzuim. We kunnen elkaar digitaal goed bereiken met video-conferencen. Het is belangrijk dat we probleemloos en veilig gebruik kunnen maken van alle digitale middelen, daarom heeft Cybersecurity onze extra aandacht. Van onze uitvoeringspartijen ontvangen we regelmatig updates hoe zij de continuïteit van de uitvoering borgen.

Binnenkort worden de pensioenuitkeringen weer betaald. Gewoon zoals onze gepensioneerden dat gewend zijn.