Update gevolgen coronacrisis

Woensdagavond 6 mei hebben Premier Rutte en Minister De Jonge een extra persconferentie gehouden. Centraal stond de afname van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het is hoopgevend dat op veel terreinen de eerder genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Het kabinet heeft daarom besloten dat het tijd is voor een versoepeling van een aantal maatregelen. Een nieuwe fase voor Nederland in deze bijzondere tijd.

Financiële situatie
Het 1e kwartaal van 2020 is er eentje die de geschiedenisboeken in kan. De financiële positie van pensioenfondsen in het algemeen is in dit 1e kwartaal verslechterd. Dit is vooral het gevolg van de coronacrisis.

Ook het Rabobank Pensioenfonds is geraakt maar de daling van de dekkingsgraad bleef gelukkig beperkt. Dit is te danken aan de in 2019 de verdere afdekking van de rente. Ook het afdekken van het aandelenrisico heeft in dit kwartaal zijn nut bewezen. Van het beleggingsverlies van 7,4% op de portefeuille vóór afdekking bleef dankzij het resultaat op de afdekking slechts een verlies van bijna 0,1% over. De beleggingen van ons fonds namen in dit kwartaal met ruim € 0,2 miljard toe tot € 27,9 miljard. De pensioenverplichtingen namen door de lagere rekenrente met € 2,3 miljard toe tot € 28,1 miljard.
Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Reële economie
Financiële markten herstelden zich redelijk gedurende de tweede helft van het kwartaal. Deze lijken echter geen goede afspiegeling van de reële economie, die zich momenteel vooral kenmerkt door een stevige economische terugval met grote onzekerheden en afhankelijkheden over het herstel. Ook zijn er onzekerheden over de lange termijn effecten van de terugval op de vraag naar olie en zijn er risico’s op faillissementen en downgrades. Elke opleving is daarom nog van zeer broze aard.

Rabobank pensioenfonds monitort de risico’s in de portefeuille en de mogelijke economische scenario’s nauwlettend. Hoewel wij niet weten welk scenario zich gaat voordoen, meten wij wel de mogelijke gevolgen van de scenario’s om de financiële positie van het fonds zo goed mogelijk te beschermen tegen de onzekerheid van de toekomst.

Growing a better world together
Ons pensioenfonds heeft de farmaceutische industrie opgeroepen om de handen ineen te slaan en het maximale te doen om de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen daarvan wereldwijd tot het minimum te beperken. Rabobank Pensioenfonds doet dit samen met bijna 40 andere pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars.

Business continuity
Alle uitbestedingspartijen rapporteren continu hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en derde partijen. Het betalen van de pensioenuitkeringen heeft hoge prioriteit en verloopt volgens planning. Ook wordt per uitbestedingspartij gemonitord in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen.