Toegenomen onzekerheid

In de eerste 2 weken van de lockdown heerste er grote onrust op de financiële markten. In deze eerste weken waren er nog geen economische instituten die zich uitlieten over de gevolgen voor de economie van deze lockdown. Klaas Knot van De Nederlandsche Bank gaf aan dat, als er na de lockdown sprake zou zijn van economisch herstel, dit waarschijnlijk een snel herstel zou zijn omdat de economie zelf met een goede conditie de lockdown in ging.

Langzaam kwamen er meer inschattingen over de gevolgen voor de economie. Iedere maand lockdown betekende een daling van 2% in economische groei. Noodmaatregelen van overheden leken uit te gaan van lockdowns van 2 tot 3 maanden. De financiële markten kwamen tot een redelijke mate van rust bij het ontstaan van enig grip op de toekomst.

Centraal stond, en staat nog steeds, de tijd die het kost om het virus echt onder controle te krijgen. Een klein deel van de bevolking lijkt nog maar immuun voor het virus en het is de verwachting dat er over ongeveer een jaar een vaccin is. Dat de economische schade groter is dan in het begin werd aangenomen, is wel duidelijk. Dan lijken de financiële markten toch relatief optimistisch.

Per saldo is 'onzekerheid' de enige term die recht doet aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.

Analyse Pandemierisico voor Rabobank Pensioenfonds
Vanwege deze toegenomen onzekerheid heeft het Rabobank Pensioenfonds onderzocht in hoeverre de dekkingsgraad nog steeds voldoende beschermd is tegen een zeer negatief toekomstbeeld. Zo heeft het fonds in kaart gebracht wat de dekkingsgraad is bij een daling van aandelen van meer dan 40, 50 en 60 procent en hebben we naar aanleiding van de uitkomst maatregelen genomen.

Rabobank Pensioenfonds heeft ook een Pandemie risicoanalyse gedaan. Hierin werd gekeken naar pandemiegerelateerde risico’s in de beleggingsportefeuille en de bedrijfsvoering. Wij zijn extra alert op lange termijn ontwikkelingen als gevolg van een eventueel lang aanhoudend lage olieprijs, en extra risico’s gerelateerd aan faillissementen.

Financiële situatie
Net als de dekkingsgraad van andere fondsen staat de dekkingsgraad van Rabobank Pensioenfonds onder druk door de uitbraak van het coronavirus en de economische gevolgen daarvan. Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij.
Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Ontwikkelingen wereldwijd
Het aantal wereldwijd vastgestelde coronabesmettingen nadert inmiddels de 5 miljoen. Het dodenaantal ligt boven de 320.000. In de EU en de Verenigde Staten lijkt het aantal nieuwe besmettingen te stabiliseren. Een groot deel van de nieuwe besmettingsgevallen vindt plaats in de opkomende landen. Brazilië lijkt daar het zwaarst getroffen met inmiddels bijna 17.000 doden.

Frankrijk en Duitsland hebben een plan gelanceerd voor een economisch herstelpakket van € 500 miljard. De zwaarst getroffen landen en regio’s binnen de EU kunnen aanspraak maken op dit geld. De verschillende lidstaten moeten nog akkoord gaan met dit voorstel, waarin staat dat de landen die steun krijgen niets hoeven terug te betalen. Door de coronapandemie staan de verhoudingen tussen China en de Verenigde Staten onder druk.

Business continuity
Alle uitbestedingspartijen rapporteren continu hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en derde partijen. Het betalen van de pensioenuitkeringen heeft hoge prioriteit en verloopt volgens planning. Ook wordt per uitbestedingspartij gemonitord in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen.

Rabobank Pensioenfonds in het nieuws
Pensioen Pro interviewde onze nieuwe bestuurder Karin Merkus over het beleggingsprofiel van Rabobank Pensioenfonds.

Lees het interview met Karin Merkus