Rust of stilte voor de storm?

Nu de economische activiteiten wereldwijd weer langzaam tot leven komt, vakanties weer voorzichtig geboekt worden, het vliegverkeer weer toeneemt en het nieuws niet meer gedomineerd wordt door corona, kun je je afvragen of deze relatieve rust aan zal houden of dat het stilte is voor de storm. De financiële markten lijken in elk geval uit te gaan van dat eerste en zijn optimistisch gestemd. Of er een tweede forse correctie komt, daarover zijn de meningen verdeeld. De overheden stoppen zoveel geld in de economie dat het herstel blijvend zal zijn, hoor je aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er al veel faillissementen. En er zijn analisten die er voor 100% vanuit gaan dat er een beurscorrectie gaat plaatsvinden.

Het epicentrum van de pandemie lijkt verschoven naar de opkomende landen. Brazilië en Rusland hebben nu na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen. De spanningen tussen China en de Verenigde Staten blijven oplopen en onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een handelsdeal zitten muurvast terwijl de deadline van juni 2020 nadert.

Intussen evalueren beleidsmakers de verschillen in aanpak die zijn gehanteerd in landen. Zo wordt het relatief losse beleid van Zweden vergeleken met andere, meer strengere landen. Deze geleerde lessen zijn ongetwijfeld een voordeel bij eventuele nieuwe oplevingen van het virus waardoor wellicht de indamming hiervan in meer rust en weloverwogen plaats kan vinden.

De beleggingsportefeuille van het Rabobank Pensioenfonds toont zich relatief robuust in deze onzekere tijden. Het financieel crisisteam van het fonds volgt de ontwikkelingen nog steeds nauwgezet om risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

Financiële situatie
Net als de dekkingsgraad van andere fondsen staat de dekkingsgraad van Rabobank Pensioenfonds onder druk door de uitbraak van het coronavirus en de economische gevolgen daarvan. Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij.
Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Business continuity
Terugkeer naar kantoor hoort voor verschillende bedrijven tot de mogelijkheden. Andere ondernemingen tillen dit over de zomermaanden heen. Alle uitbestedingspartijen rapporteren continu hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en derde partijen. Uitbestedingspartijen zijn extra alert op cyberaanvallen en hebben beheersmaatregelen ingericht. Het proces van het betalen van de pensioenuitkeringen ondervindt geen hinder en verloopt volgens planning.